Biomet is now Zimmer Biomet

X

Meddelande om samtycke

Den här webbplatsen kan komma att lagra en eller flera cookies på din dator. Om du vill ha information om cookies i allmänhet eller om de specifika cookies som kan komma att lagras av den här webbplatsen, ber vi dig att läsa igenom vår cookies-policy. Om du vill ha information om hur du hanterar cookies, inklusive hur du kan förhindra att de lagras på din dator, kan du besöka webbplatsen All About Cookies. Om du fortsätter att använda en webbplats från Biomet betraktar vi detta som att du samtycker till att vi får lagra en eller flera cookies på din dator.

 

Biomet
 
 

Information till vårdpersonal

Septocoll® E

Hemostas
Kollagen ger hemostas. Vid kontakt med blod initierar kollagenet ansamling av trombocyter. Stora mängder trombocyter ansamlas på kollagenplattan och frisätter koagulationsfaktorer. Tillsammans med plasmafaktorer framkallar dessa fibrinogenes och därmed hemostas.

Lätt att hantera
Gentamicinkrobefatet gör att kollagenplattan håller samman bättre och är lättare att hantera än om den endast impregnerats med sulfat.

Två olika salter som bryts ner olika fort
Septocoll E är impregnerat med två olika salter. Gentamicinsulfat är mycket vattenlösligt. Antibiotikan frisätts därför snabbt, och leder till en kortvarig men hög lokal koncentration. Efter kort tid sjunker nivån under MIC (minimum inhibitory concentration) för mikrober. Gentamicinkrobefat är ett salt som utvecklats av Biomet. Det är inte lika vattenlösligt som sulfatsaltet. Detta ger (framför allt) två fördelar: gentamicinet frisätts långsamt (ger ett längre antibiotiskt skydd) och tas inte lika lätt upp i blodbanan (reducerar risken för toxiska serumnivåer). Det är gentamicinkrobefatet som ger Septocoll E dess gula färg. Septocoll E har en hög initial koncentration kombinerat med förlängd frisättning för ökad effekt och bättre säkerhet.

  • Hemostatikum med gentamicin
  • Lokalbehandling med låg systemisk effekt
  • Lång duration
  • Lätt att hantera, även i fuktig miljö
  • Kan klippas, vikas och rullas till passande form