Biomet is now Zimmer Biomet

X

Meddelande om samtycke

Den här webbplatsen kan komma att lagra en eller flera cookies på din dator. Om du vill ha information om cookies i allmänhet eller om de specifika cookies som kan komma att lagras av den här webbplatsen, ber vi dig att läsa igenom vår cookies-policy. Om du vill ha information om hur du hanterar cookies, inklusive hur du kan förhindra att de lagras på din dator, kan du besöka webbplatsen All About Cookies. Om du fortsätter att använda en webbplats från Biomet betraktar vi detta som att du samtycker till att vi får lagra en eller flera cookies på din dator.

 

Biomet
 
 

Information till patienter | vårdgivare

Vad är höftplastik?

När icke-kirurgisk behandling misslyckas med att lindra obehagen och stelheten vid höftledsartrit så kan din kirurg rekommendera total höftplastik (total ersättning av höftleden).

Ledplastikimplantat, tillverkade av metallegeringar och polyetylen (plast), används för att ersätta leden. Nyare implantat med metalledpannor används nu för utvalda patienter. Total höftplastik ersätter den övre änden av femur (lårben) och acetabulums (höftledpannans) yta. Implantaten är konstruerade för att återställa funktion och eliminera så mycket obehag som möjligt och därigenom ge dig möjlighet att återuppta en mer aktiv livsstil.

Total höftplastihip implantk är en operation som utvecklats för att ersätta en höftled som blivit skadad, vanligtvis av artrit. Höftleden är en kulled. Kulan utgörs av femurhuvudet och den passar precist i acetabulum.

Ytorna på dessa ben är täckta av en glatt substans som kallas artikulärt brosk. Artrit orsakar förslitning av det artikulära brosket, vilket blottställer underliggande ben. Detta visas i diagrammet till höger, benämnt ”Artritisk höft”. Artrit kan orsaka smärta, deformitet och förlust av mobilitet.

Vid en total höftplastikoperation ersätter kirurgen det slitna lårbenshuvudet med en metall- eller keramikkula monterad på ett skaft och höftledspannans yta med en höftledspanna av polyetylen (plast) eller polyetylenbelagd metall. Protesen kan cementeras på plats med ett fyllnadsmedel eller kitt som påminner om dentalcement eller pressas fast på plats utan användning av cement.

Biomet erbjuder ett brett urval av implantatkonstruktioner och storlekar. Vårt mål är att erbjuda konstruktioner som täcker ett brett urval av patienttillstånd och anatomiska variationer. Det är bara din ortopedkirurg som kan tala om för dig om du lämpar dig för ledplastik, och om så är fallet, vilket implantat som är rätt för dina specifika behov.

Ytersättning i höftled
Ytersättning i höftled innebär ersättning av de sjuka eller skadade ytorna i höftleden (dvs. på lårbenets övre ände och inuti höftbenets höftledspanna) med metallytor. Operationen kallas metall mot metall ytersättning i höftled.

Operationen rekommenderas om du är under 65 år med framskriden höftledssjukdom och förväntas leva längre än resultatet av en konventionell höftplastikoperation varar.  Mindre mängder ben avlägsnas för ytersättning i höftleden, vilket gör det lättare att upprepa operationen eller att göra ytterligare total höftplastik i framskriden ålder.  En ytersättning i höftleden kan bidra till att höja livskvaliteten, men det är inte en operation som lämpar sig för alla.

Operationen
Operationen tar vanligtvis upp till två timmar.

Din kirurg kommer att göra ett enda snitt (200 till 300 mm långt) över din höft och lår. Snittet kan, beroende på vilken teknik din kirurg använder, vara kortare.
Lårbenets övre ände kommer att avlägsnas och en kula på ett skaft kommer att placeras in i lårbenet.

Höftledspannan kommer att holkas ur för att skapa en grund skål och en artificiell höftledspanna kommer att placeras i den. Lårbenets artificiella del kan sedan passas in i denna panna.
Din kirurg kommer att sluta såret med suturer eller klämmor.arthritic hip

Konvalescens
Sjukgymnastikövningar är viktiga efter total höftplastik. En problemfri konvalescens beror vanligen på att patienten följer det etablerade postoperativa sjukgymnastikprogrammet. Patienter återhämtar sig i allmänhet rätt snabbt, men i vissa fall kommer patienten att behöva kryckor, rullator eller gåstativ i början och därefter använda promenadkäpp under några månader.

Höftledsplastikoperationer har varit ytterst framgångsrika i att hjälpa artritpatienter återgå till normala aktiviteter och lindra obehag.

Sjukhusvistelsens längd varierar; den kan vara mellan 3 och 10 dagar. Efter utskrivning kommer det att krävas sjukgymnastbesök och dagliga övningar.

Under den postoperativa perioden blir man undervisad i metoder för att gå, klara av trappor, sätta sig och resa sig från stol, komma in i och ut ur bil och även om hur man sätter sig på och reser sig från toalettstol.

Pre- och postoperativa behandlingar varierar på grund av många faktorer. Prata med din kirurg om vilken behandling och vilket övningsprogram som är lämpligast för dig.

Återgång till arbete
Återgång till arbete sker normalt efter 3 månader, men många människor, speciell de som har ett stillasittande arbete, återgår snabbare. Vi är alla olika; din läkare kommer att tala om för dig när du kommer att vara redo att återvända till arbetet.