Biomet is now Zimmer Biomet

X

Meddelande om samtycke

Den här webbplatsen kan komma att lagra en eller flera cookies på din dator. Om du vill ha information om cookies i allmänhet eller om de specifika cookies som kan komma att lagras av den här webbplatsen, ber vi dig att läsa igenom vår cookies-policy. Om du vill ha information om hur du hanterar cookies, inklusive hur du kan förhindra att de lagras på din dator, kan du besöka webbplatsen All About Cookies. Om du fortsätter att använda en webbplats från Biomet betraktar vi detta som att du samtycker till att vi får lagra en eller flera cookies på din dator.

 

Biomet
 
 

Information till patienter | vårdgivare

Höftkirurgiska alternativ

Det finns två olika huvudtyper av konstgjorda höftleder

Cementerade vs. cementfria komponenter
Vid total höftplastik kan lårbenskomponenten fästas till din kropp på ett av två olika sätt: genom användning av bencement som kitt för att fästa komponenterna till dina ben eller genom användning av en ”cementfri” komponent som är speciellt konstruerad för att låta din egen benvävnad växa in i implantatets yta. Vilken komponent din kirurg väljer för dig kommer att bero på ett antal olika faktorer, inklusive dina bens tillstånd.
En cementerad höftledsprotes varar vanligtvis minst 10 år. Därefter kan det bli nödvändigt att ersätta den. Konstleder som fixeras direkt till benet kan hålla ännu längre.

Höftleder
Det finns många olika slag av konstgjorda höftdelar, gjorda av metall, porslin eller plast.
Polyetylen, keramik eller metall

Din kirurg har flera alternativ tillgängliga för artikulationsytor. Det är på artikulationsytan som ledens verkliga rörelse sker. I höften är det anliggningsytan mellan femurkomponentens kula och ledpannan. För att kunna ge en jämn rörelse så måste artikulationsytan kunna klara vissa aktiviteter. För närvarande är polyetylen, metall och keramik de vanligaste materialen för artikulationsytor i erbjudna konfigurationer. Var och en har sina fördelar och specifika goda egenskaper som din kirurg kan matcha med behov.

Polyetylen
Polyetylen (plast) är ett utmärkt material för höftartikulation. Det har använts i ortopediska implantat under årtionden. Nyare metoder för tillverkning av polyetylenkomponenter, uppfunna och patenterade av Biomet, har resulterat i avsevärda mellantidsförbättringar av hållbarhet.

Keramik mot keramik
Keramiska implantat är ett annat alternativ för total höftplastik. De har visat en enastående slitstyrka, vilket gör dem lämpliga att motstå långtidsslitage.

Metall mot metall
Metallhöftimplantat är konstruerade för att uppfylla de krav som aktiva livsstilar ställer. Dessa implantat har en metallkula som glider i en metallpanna, vilket ger slitstyrka. Det stora femurhuvudet ger ett gott rörelseområde.