Biomet is now Zimmer Biomet

X

Meddelande om samtycke

Den här webbplatsen kan komma att lagra en eller flera cookies på din dator. Om du vill ha information om cookies i allmänhet eller om de specifika cookies som kan komma att lagras av den här webbplatsen, ber vi dig att läsa igenom vår cookies-policy. Om du vill ha information om hur du hanterar cookies, inklusive hur du kan förhindra att de lagras på din dator, kan du besöka webbplatsen All About Cookies. Om du fortsätter att använda en webbplats från Biomet betraktar vi detta som att du samtycker till att vi får lagra en eller flera cookies på din dator.

 

Biomet
 
 

Information till patienter | vårdgivare

Förståelse av artrit och höftplastik

Ledförsämring kan påverka alla aspekter av en människas liv. Det är vanligt att människor ignorerar symtomen på osteoartrit i dess tidiga stadier, men allteftersom sjukdomen framskrider kan aktiviteter såsom att gå, köra och stå bli svårbemästrade, smärtsamma och mycket svåra.

Höftplastikkirurgi är vanligtvis en ytterst framgångsrik kirurgisk procedur. Den första totala höftplastikoperationen utfördes för mer än 40 år sedan och förfarandet har utvecklats med tekniska framsteg så att millioner av människor nu får höftplastik varje år.

Denna information är uteslutande avsedd för utbildningsändamål och den är inte avsedd att ersätta din ortopedkirurgs expertvägledning. Alla frågor eller farhågor som du har eller känner bör ställas till din ortopedkirurg.

Vem behöver höftplastikkirurgi?
Osteoartrit i höften drabbar oftast medelålders personer eller äldre. Symptomen varierar från lätt obehag till kraftig smärta och orörlighet. Behandlingen för osteoartrit i höften är fokuserad på att minska smärtan och förbättra ledens rörelseförmåga. När konservativa behandlingsmetoder inte ger tillräcklig lindring så kan total höftplastik komma att övervägas. 

En ortopedkirurg, som är specialiserad på behandlingen av besvär i ben och leder, kommer att bedöma om du lämpar dig för höftplastik. Kirurgen kommer att diskutera din sjukdomshistoria, mäta höftledernas rörelseförmåga och muskelstyrka samt observera hur du sitter, böjer och rör dig. Dessutom kommer röntgenbilder att tas för att bedöma hur omfattande skadan är i dina höftleder. Om röntgenbilderna visar på svår ledskada och inga andra behandlingsmetoder har kunnat ge lindring så kan ortopedkirurgen föreslå en höftplastikoperation.

Total höftplastik har utvecklats till att vara ett av de mest förutsägbara och pålitliga medicinska ingrepp som finns. Total ledplastik har förändrat livet för många patienter genom att ge dem möjligheten att ännu en gång bli aktiva och att uppleva mindre smärta.

Minimalt invasiv teknik
Microplasty® minimalt invasiv kirurgi: Minskar traumat i din höft
Våra Microplasty®-instrument för minimalt invasiva ingrepp kan hjälpa din kirurg att minska snittets längd från 150–200 mm till 75–100 mm. Detta förfarande minskar den omfattning i vilken kirurgen måste traumatisera den höftomgivande mjukvävnaden. Resultatet blir att dina muskler, ledband och senor utsätts för mindre traumatisk risk under operationen. Det kan hjälpa till med att minska postoperativ smärta, förkorta din konvalescenstid och få dig på tillbaka på fötter snabbare. OBS: Din konvalescenstid kommer att bero på din kondition, på hur väl du följer din kirurgs instruktioner och på andra faktorer.

Potentiella fördelar med Microplasty®-höftprogrammet är:

  • Kortare sjukhusvistelse
  • Tidigare mobilisering
  • Accelererad återhämtningsprocess
  • Mindre blodförlust
  • Mindre ärrvävnad