Biomet is now Zimmer Biomet

X

Meddelande om samtycke

Den här webbplatsen kan komma att lagra en eller flera cookies på din dator. Om du vill ha information om cookies i allmänhet eller om de specifika cookies som kan komma att lagras av den här webbplatsen, ber vi dig att läsa igenom vår cookies-policy. Om du vill ha information om hur du hanterar cookies, inklusive hur du kan förhindra att de lagras på din dator, kan du besöka webbplatsen All About Cookies. Om du fortsätter att använda en webbplats från Biomet betraktar vi detta som att du samtycker till att vi får lagra en eller flera cookies på din dator.

 

Biomet
 
 

Information till patienter | vårdgivare

Aktiviteter

Flitig fysioterapi, bra kost samt att du beredvilligt följer din kirurgs alla rekommendationer bidrar tillsammans till att du återhämtar dig fortare efter operationen.   De flesta patienter kan gå utan stöd och köra bil tre till sex veckor efter en operation. Man kan ofta återuppta aktiviteter som golf, tennis och simning, men först sedan kirurgen gjort en noggrann utvärdering.   Följ alltid din läkares rekommendationer. Tillfrisknandet tar olika lång tid från patient till patient. Normalt får du inte delta i någon idrott eller aktivitet där hopp eller kroppskontakt förekommer. Sådana aktiviteter belastar lederna enormt mycket och kan leda till komplikationer. Fråga din kirurg vilka aktiviteter som du bör undvika efter operationen.

Bilkörning
Efter en knä- eller höftledsprotesoperation får du under en tid endast köra bil i begränsad omfattning.

Hör med din kirurg medan du ligger på sjukhuset.

Man kan oftast börja köra när man kan böja knät tillräckligt för att bekvämt kunna stiga in och sitta i bilen, och när man har tillräcklig muskelkontroll för att kunna bromsa och gasa med rimlig reaktionstid.  De flesta kan återuppta bilkörningen ungefär fyra till sex veckor efter operationen. Tala alltid med ditt försäkringsbolag innan du börjar köra. 

Trädgårdsarbete
Du kan eventuellt börja trädgårdsarbeta igen efter tre månader.  Du bör emellertid alltid höra med din läkare innan du ägnar dig åt någon form av motion eller annan träning.  När din läkare har sagt att du kan börja trädgårdsarbeta igen bör du stå på knä så lite som möjligt. Se också till att inga främmande föremål kan tränga in i knät och orsaka komplikationer som exempelvis infektioner.  Du måste också vara mycket försiktig med tyngre arbete som grävning.

Motion och annan träning
Efter 12 veckor kan du eventuellt återuppta vissa sporter. Promenader och simning går utmärkt, men undvik sporter där du måste springa eller hoppa som exempelvis fotboll, squash, tennis, friidrott m.m. Be din läkare bekräfta att du kan börja träna. 

På grund avTack vare att du nu har bättre rörelseförmåga och mindre smärtor kanske du märker att du kan ägna dig åt träning som du inte klarade av före operationen.  Fysisk träning är ett viktigt moment i behandlingen av ledinflammation då det bidrar till att utveckla muskler som ger stöd åt lederna
samt hjälper dig att kunna hålla en hälsosam vikt och att slappna av – allt det här kan ha positiva effekter på såväl ledinflammationen som ditt allmänna hälsotillstånd.    Livsstilsförbättringarna och den minskade smärtan kan vara bra för ditt psykiska och känslomässiga välbefinnande. Det kan även förbättra ditt självförtroende, särskilt om du tidigare haft ont i och varit väldigt mån om att skydda en led.