Biomet is now Zimmer Biomet

X

Meddelande om samtycke

Den här webbplatsen kan komma att lagra en eller flera cookies på din dator. Om du vill ha information om cookies i allmänhet eller om de specifika cookies som kan komma att lagras av den här webbplatsen, ber vi dig att läsa igenom vår cookies-policy. Om du vill ha information om hur du hanterar cookies, inklusive hur du kan förhindra att de lagras på din dator, kan du besöka webbplatsen All About Cookies. Om du fortsätter att använda en webbplats från Biomet betraktar vi detta som att du samtycker till att vi får lagra en eller flera cookies på din dator.

 

Biomet
 
 

Information till patienter | vårdgivare

Vilka behandlingar finns det?

Läkemedel
Läkemedel är en viktig del av behandlingen av ledgångsinflammation. De hjälper till att lindra svullnad och smärta i lederna, vilket kan leda till en förbättring i vardaglig funktion och livskvalitet. Alla läkemedel har potentiella biverkningar och bör bara tas när det är nödvändigt.

Smärtstillande medel och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat) kan bidra till att hålla svullnad och smärta under kontroll. Det är viktigt att du rådgör med din läkare innan du tar några läkemedel mot smärta i lederna.

Din läkare kan föreskriva injektioner i dina leder för att bidra till att minska svullnad och smärta. Kortison kan sprutas direkt in i lederna. Kortison är ett hormon som förekommer naturligt och produceras i binjurarna som reglerar inflammation och som kan lindra eller minska både svullnad och smärta när det injiceras i en led. Kortison kan ha en del negativ effekter på både leder och mjukvävnad, varför det inte brukar användas mer än några gånger per år.

Injektion av hyaluronat har godkänts för behandling av ledgångsinflammation i knäet. Det kan bidra till att lindra smärtan från osteoartrit och återställa ledernas funktion. Hyaluronat är ett ämne som förekommer naturligt i ledvätskan och smörjer och dämpar leden. Vartefter osteoartrit fortsätter att utvecklas blir ledvätskan tunnare, med lägre halt av hyaluronat, och förlorar sin förmåga att ordentligt smörja och dämpa ledbrosket. Din läkare kan tala om för dig om just detta behandlingsalternativ är lämpligt för dig.

Motion
Det finns ett antal behandlingar för osteoartrit som inte innebär operation. Måttlig motion och sjukgymnastik föreskrivna av läkare är utmärkta sätt att hålla dina leder i rörelse och bidra till att lindra måttlig smärta i lederna. Leder som inte regelbundet motioneras kan bli stela och göra ont.

För stor kroppsvikt utsätter lederna för extrem belastning. Om du är överviktig kan din läkare rekommendera viktminskning som ett sätt att avlasta lederna från oönskad belastning och smärta.
 
Hjälpmedel som t.ex. en käpp eller ett annat gånghjälpmedel kan bidra till att minska belastningen på lederna och lindra en del smärta. Vila efter aktivitet kan också bidra till att reglera måttlig smärta i lederna.


En total höftprotes


Ledersättning
Din läkare kan rekommendera ledersättningskirurgi om du har allvarlig ledgångs¬inflammation.

Ledersättningstekniken använder sig av implantat för att ersätta de skadade delarna av ben och brosk i leden. Målet med ingreppet är att återställa funktion och rörlighet och lindra smärta i lederna.

Den vanligaste orsaken till att leder ersätts är ledgångsinflammation, som är den diagnos som gäller för 90 % av de patienter som får en ny led.

Patienter kan dock vara kandidater för ledersättning om de lider av avaskulär nekros, posttraumatisk ledgångs¬inflammation eller Pagets bensjukdom.

Ledersättningsimplantat som är till för att förnya beläggningen i leden görs vanligtvis av metallegering och polyetylen (plast). Implantaten är utformade för att återställa funktion och eliminera så mycket obehag som möjligt samtidigt som du kan återgå till en mer aktiv livsstil.

Rehabilitering och gång inleds dagen efter operationen och sjukhusvistelsen brukar vara i 7 till 9 dagar. Sjukgymnastik inleds på sjukhuset och brukar fortsätta efter utskrivningen, men detta kommer att bero på hur mycket vård som behövs efter operationen.

Ledersättningskirurgin har varit ytterst framgångsrik med att hjälpa patienter med ledgångsinflammation att återgå till sina normala aktiviteter och lindra deras obehag.