Biomet is now Zimmer Biomet

X

Meddelande om samtycke

Den här webbplatsen kan komma att lagra en eller flera cookies på din dator. Om du vill ha information om cookies i allmänhet eller om de specifika cookies som kan komma att lagras av den här webbplatsen, ber vi dig att läsa igenom vår cookies-policy. Om du vill ha information om hur du hanterar cookies, inklusive hur du kan förhindra att de lagras på din dator, kan du besöka webbplatsen All About Cookies. Om du fortsätter att använda en webbplats från Biomet betraktar vi detta som att du samtycker till att vi får lagra en eller flera cookies på din dator.

 

Biomet
 
 

Information till patienter | vårdgivare

Förbereda hemma

Kom ihåg att vid hemkomsten kommer din rörelseförmåga till en början att vara begränsad, och läkarna kan ha ålagt dig restriktioner för vad du får lov att göra. Tänk på allt som du normalt brukar göra hemma så att du kan göra eventuella anpassningar. Om du till exempel förvarar koppar, tallrikar och så vidare i ett nederskåp, kanske du ska överväga att flytta dem någonstans där du lättare kan nå dem för en kort tid efter operationen.

Om du lagar din egen mat kan du överväga att göra eller köpa några färdiga måltider, som är enkla att tillaga när du kommer hem. Du bör också se till att ha gjort undan hushållssysslor som städning och tvätt. Du kommer inte kunna göra sådant under de första veckorna efter operationen. Låt din "vårdare" ta del i de nödvändiga förberedelserna.

 
Hemma
  • Du bör ha förberett hemmet för att så långt det är möjligt underlätta tillfrisknandet när du kommer hem från sjukhuset.
  • Tvätta all din smutstvätt före operationen. Lägg fram löst sittande, bekväma kläder för tiden efter operationen.
  • Förbered måltidsportioner före operationen. Du kan snabbt värma måltiderna i mikrovågsugnen och det blir mindre disk.
  • Förhindra olyckor och fall genom att se till att det inte finns lösa mattor och andra snubbelrisker som elkablar och tidningsställ i vägen. Flytta eventuellt möbler för att få plats med gåstol eller käpp.
  • Placera saker som du ofta använder, som exempelvis fjärrkontroller, mediciner och något att läsa, på lätt nåbara ställen.
  • Lossa på instoppade sängkläder så att du lättare kan ta dig i och ur sängen. Om ditt sovrum ligger på ovanvåningen kan det vara praktiskt att tillfälligt flytta nattlägret till bottenvåningen. Då kan du slippa att gå i trappor när du inte känner dig bra.
  • Det kan också vara mycket praktiskt att kunna få lite hjälp efter att ha genomgått total ledplastik. Kontakta familjemedlemmar eller vänner i förväg, så att de kan förbereda sig på att hjälpa dig medan du är konvalescent.