Biomet is now Zimmer Biomet

X

Meddelande om samtycke

Den här webbplatsen kan komma att lagra en eller flera cookies på din dator. Om du vill ha information om cookies i allmänhet eller om de specifika cookies som kan komma att lagras av den här webbplatsen, ber vi dig att läsa igenom vår cookies-policy. Om du vill ha information om hur du hanterar cookies, inklusive hur du kan förhindra att de lagras på din dator, kan du besöka webbplatsen All About Cookies. Om du fortsätter att använda en webbplats från Biomet betraktar vi detta som att du samtycker till att vi får lagra en eller flera cookies på din dator.

 

Biomet
 
 

Information till patienter | vårdgivare

Vård av operationssåret

• Håll snittet torrt.
• Håll snittet täckt med ett lätt, torrt förband tills agrafferna tas bort, detta sker vanligen efter 10–14 dagar. 
• Patienten bör be kirurgen om instruktioner för dusch eller bad. 
• Underrätta kirurgen om eventuellt ökad vätskeutsöndring, rodnad, smärta, lukt eller värme kring snittet.   
• Ta tempen på patienten om han/hon känner sig varm eller illamående. Ring hans/hennes kirurg eller läkare om tempen överstiger 38 ºC.  

Byta förbandet (ENDAST OM KIRURGEN VISAT DIG)

1. Tvätta händerna.

2. Öppna allt förbandsmaterialet (avlånga samt eventuellt 4x4 cm sårkompresser, eventuellt bomullstoppar).

3. Ta av strumpan och det gamla förbandet.

4. Inspektera snittet för följande: 

  •     ökad rodnad 
  •     ökad mängd klar sårvätska 
  •     gul eller grön sårvätska 
  •     lukt 
  •     omgivande hud varm vid beröring

5. Ta en bomullstopp och dra den försiktigt längs snittet uppifrån och ned. Vänd sedan på bomullstoppen och dra den försiktigt längs snittet nedifrån och upp. Gör även rent kring dränaget med bomullstopp.

6. Lyft sårkompressen i ena hörnet och lägg den över snittet.   Var försiktig så att du inte vidrör insidan som ska ligga mot snittet.

7. Placera en sårkompress längs snittet, och sedan ytterligare en på tvären så att ett "T" bildas och dränaget också täcks.

8. Tejpa fast kompresserna.