Biomet is now Zimmer Biomet

X

Meddelande om samtycke

Den här webbplatsen kan komma att lagra en eller flera cookies på din dator. Om du vill ha information om cookies i allmänhet eller om de specifika cookies som kan komma att lagras av den här webbplatsen, ber vi dig att läsa igenom vår cookies-policy. Om du vill ha information om hur du hanterar cookies, inklusive hur du kan förhindra att de lagras på din dator, kan du besöka webbplatsen All About Cookies. Om du fortsätter att använda en webbplats från Biomet betraktar vi detta som att du samtycker till att vi får lagra en eller flera cookies på din dator.

 

Biomet
 
 

Information till patienter | vårdgivare

Operationsdagen

De flesta patienter läggs in på sjukhuset samma dag som de ska opereras. Du kan emellertid behöva läggas in dagen före operationen. Narkosläkaren tar det beslutet och informerar dig.

Samma dag får du normalt inte äta eller dricka något. På sjukhuset får du klara instruktioner angående detta. Om du har mat eller dryck i magen under operationen kan det komma upp bak i svalget och skada lungorna.

 
Olika bedövningsformer
 
Du får bedövning vid operationen så att du slipper känna smärta och annat obehag. Det finns flera olika sorters bedövning.
 
Lokalbedövning innebär att du får injektioner som bedövar bara en liten del av kroppen. Du förblir vid medvetande men känner ingen smärta.
 
Regionalbedövning innebär att du får injektioner som bedövar en större eller djupare del av kroppen.
 
Narkos (sövning) innebär ett tillstånd av kontrollerad medvetslöshet, vilket är nödvändigt vid vissa operationer. Du är då helt medvetslös och känner ingenting.
 
Narkosläkarens uppgift 
En narkosläkare har specialutbildning inom bedövning. Hans/hennes roll är att ta hand om dig under operationen och se till att du slipper obehag och smärta. Narkosläkaren kommer att diskutera med dig angående olika bedövningsformer och hjälpa dig göra ett tryggt val. Oftast gör man upp en plan för bedövningen i samråd med dig före operationen.
 
Narkosläkaren tar även hand om eventuella blodtransfusioner som kan behövas samt planerar om nödvändigt för din vistelse på intensivvårdsavdelningen.