Biomet is now Zimmer Biomet

X

Meddelande om samtycke

Den här webbplatsen kan komma att lagra en eller flera cookies på din dator. Om du vill ha information om cookies i allmänhet eller om de specifika cookies som kan komma att lagras av den här webbplatsen, ber vi dig att läsa igenom vår cookies-policy. Om du vill ha information om hur du hanterar cookies, inklusive hur du kan förhindra att de lagras på din dator, kan du besöka webbplatsen All About Cookies. Om du fortsätter att använda en webbplats från Biomet betraktar vi detta som att du samtycker till att vi får lagra en eller flera cookies på din dator.

 

Biomet
 
 

Information till patienter | vårdgivare

Olika typer av knäoperation

Artroskopi
Vid artroskopi används mycket små instrument som förs in i leden via titthålskirurgi. Skadad vävnad kan tas bort eller repareras inuti leden och därmed reducera smärta och svullnad, samt förhindra eventuell ytterligare skada på knäet.

Total knäledsplastik
Kirurgen kan rekommendera ledplastik om du har betydande artrit.  Ledimplantat för att ersätta ledytor är vanligtvis tillverkade av en metallegering och polyetylen (plast). Implantaten är utformade för att återställa funktionen, och eliminera så mycket obehag som möjligt, för att du ska kunna återgå till en mer aktiv livsstil.

Återhämtning och gång startar dagen efter operationen, och man stannar vanligtvis på sjukhuset i 5-10 dagar. Sjukgymnastik börjar på under sjukhusvistelsen och fortsätter vanligtvis efter utskrivning i 6-12 veckor.

Knäledsplastik har hjälpt åtskilliga patienter med ledinflammation att återgå till normal aktivitet och lindrar obehaget.

Partiell knäledsplastik
Knäet består av tre separata delar. Artrit kan ibland utvecklas i endast en av delarna, och de andra två delarna kan vara relativt friska. Patienter som har inflammation i endast en av delarna kan bli aktuella för partiell knäledsplastik.

Fördelen med partiell knäledsplastik är att endast ytan på det skadade brosket byts ut, och på så vis bevaras det oskadade brosket. Fördelarna med denna procedur är att det innefattar en mindre snitt (7,5-10 cm), snabbare återhämtningstid och att mindre mängd ben måste tas bort. Det är kirurgen som avgör om partiell knäledsplastik är lämplig för dig.  Mer information om partiell knäledsplastik finns på www.oxfordknee.net.

Individuella resultat kan skilja sig åt. Ledimplantatens livslängd beror på ditt fysiska tillstånd, aktivitetsnivåer, vilja att följa kirurgens instruktioner och andra faktorer. Endast en ortoped kan fastställa om du kan vara aktuell för knäledsplastik.