Biomet is now Zimmer Biomet

X

Meddelande om samtycke

Den här webbplatsen kan komma att lagra en eller flera cookies på din dator. Om du vill ha information om cookies i allmänhet eller om de specifika cookies som kan komma att lagras av den här webbplatsen, ber vi dig att läsa igenom vår cookies-policy. Om du vill ha information om hur du hanterar cookies, inklusive hur du kan förhindra att de lagras på din dator, kan du besöka webbplatsen All About Cookies. Om du fortsätter att använda en webbplats från Biomet betraktar vi detta som att du samtycker till att vi får lagra en eller flera cookies på din dator.

 

Biomet
 
 

Information till patienter | vårdgivare

Frågor om ledplastik

F: För vem lämpar sig ledplastik?
S: Ledplastik lämpar sig framförallt för patienter med kronisk ledsmärta på grund av ledinflammation, som försvårar dagliga aktiviteter som promenader, motion, fritidsaktiviteter och rekreation. Den är ämnad att lindra smärta, ge patienten sitt oberoende tillbaka samt möjliggöra för honom/henne att arbeta och utföra andra vardagliga aktiviteter.

F: Är ledplastik effektivt?
S: Efter total ledplastik upplever många patienter att de fått mindre smärtor, ökad mobilitet och förbättrad livskvalitet. Ett implantats prestanda och livslängd beror på många faktorer, bland annat patientens fysiska kondition, anatomi, vikt och aktivitetsnivå före operationen, samt hans/hennes beredvillighet före och efter operationen att följa kirurgens instruktioner. Ledplastik innebär möjliga risker och tar tid att återhämta sig från. Man får olika resultat hos olika individer. Endast en ortopedisk kirurg kan avgöra om en operation är rätt för dig.
 
F: Vilka möjliga komplikationer finns det med total ledplastik?
S: Komplikationer är ovanliga, men kan uppstå före och efter en operation. Komplikationerna kan bestå i bland annat infektion och blodpropp. För att undvika dessa komplikationer kan kirurgen vidta olika åtgärder, till exempel att ordinera antibiotika och blodförtunnande medel före och efter operationen. Även om implantatkirurgi i de flesta fall ger väldigt goda resultat, kan en del patienter ändå uppleva smärta och stelhet. Implantatets livslängd kan påverkas av faktorer som exempelvis patientens aktiviteter och vikt efter operationen. Det bästa är om du diskuterar de här riskerna med din kirurg. Han eller hon kan kan besvara alla dina frågor.
 
F: När kan jag genomgå en sådan här operation?
S: Dina läkare kommer att bedöma om du är en god kandidat för operation. De kommer att basera beslutet på din medicinska bakgrund, undersökningar samt röntgenbilder.
 
F: Är jag för gammal för en sådan här operation?
S: Ålder är normalt inget problem, förutsatt att du är vid något sånär god hälsa och har en stark önskan att fortsätta leva ett aktivt liv. Du bör träffa din läkare för att få ett utlåtande om ditt allmänna hälsotillstånd och huruvida du klarar en operation.
 
F: Hur länge får patienter som genomgått total ledplastik normalt stanna på sjukhuset?
S: Förr i tiden kunde en patient normalt förvänta sig att få stanna någonstans mellan tre och sju dagar, följt av minst sex veckors jobbig terapi innan vederbörande kunde återgå till vanliga aktiviteter. Med minimal invasiv kirurgi ser en del kirurger att patienterna kan skrivas ut efter så kort tid som en till två dagar, med märkbart snabbare återgång till vanliga aktiviteter och mindre smärta efter operationen.

F: Vilka slags aktiviteter kan jag förvänta mig att kunna ägna mig åt efter ledplastik?

S: Det beror på olika faktorer som typ av operation samt din hälsa och återhämtningsförmåga. Du ska normalt kunna återgå till vissa skonsamma aktiviteter inom några veckor efter operationen. Kirurger avråder normalt sina patienter från att ägna sig åt högbelastande aktiviteter som löpning och andra ansträngande sporter.